Startsida

Kära musikvänner!


Lyckå Kammarmusik Festival 2021 genomfördes - strålande härligt!


Det känns under rådande omständigheter som en bragd. Med energi, känsla och förmåga blev det den 38:e festivalen. Det är sannerligen mäktigt och en kulturgärning.

Saker och ting är aldrig så lätta som vi skulle önska och många livsvillkor ligger utanför vår kontroll. Det är därför det är mycket viktigt att vi kan hantera rådande omständigheter och lära oss att hantera kriser och besvikelse med vårt förnuft - men ändå låta det mänskliga finnas till - med absolut närvaro. Det gjorde vi med denna Lyckå Kammarmusik Festivals sensommarversion.


Ser fram emot fortsatta härliga upplevelser i musiken.
Det inspirerar till fortsättning. Mot 39:an och mot den 40:e Lyckå Kammarmusik Festival.


Varma musikhälsningar

Berth NIlsson

Se dokumentär om festivalen! Klicka på bilden nedan:

Lyckå-30år

För dig som kommer resande för att besöka festivalen finns mycket som kommunen har att erbjuda dig.

Bilden nedan länkar dig vidare till Visit Karlskrona.

Lyckå Kammarmusik Festival - Blekinges Internationella Festspel 38 år!

Re-Creation


Lyckå Kammarmusik Festival/Blekinges Internationella Festspel har som målsättning att bygga en unik, konstnärlig arbetsmodell och skapa en öppen och experimentell scen med lokal och regional förankring. En scen med plats för såväl klassiskt som nytt, olika genrer, gränsöverskridande men framför allt verksamhet som präglas av kreativitet, kommunikation och utveckling.

Lyckå Kammarmusik Festival Re-Creation cirklar kring skapande, återskapande och nyskapande; och bl.a. med avstamp i klassikerna som inspirationskälla men också vidare över gränsöverskridande domäner som improvisationsmusik, ny musik och andra konstnärliga former.

Festivalen är medlem i det internationella Beethoven Pastoral project, se länk.

Beethoven Pastoral projekt blir en viktig signal för humanitet mellan människa till människa och mellan människa och natur.

Det signalerar att konsten gör människan till människa men att naturen är dess moder.

Vi står i ett idéhistoriskt flöde men klarar inte en fortsatt utveckling utan "Urlicht", konstverkets ursprung eller urkraften - naturen!


Beethoven's Pastoral project will be an important signal for the humanity of man to man, and between man and nature.

It signals that art makes man human but that nature is its mother.

We are in an idea-historical flow, but cannot withstand further development without "Urlicht", the origin of the artwork or the primordial force - nature!